Tự tử

    Cháu rất thường hay bị suy nghĩ tiêu cực, và gần đây cháu lại có suy nghĩ tự tử. Cháu từng gây tổn thương đến bản thân, mỗi lần như thế cháu thấy mình mới ổn được và gần đây cháu nhớ đến nó, cháu cần nó để ổn định lại bản thân nhưng cháu phát hiện nếu cháu lạm dụng nó cháu sẽ mất kiểm soát bản thân. Nó đến với khi cháu học cấp 2 và luôn hiện ra khi cháu chán và gặp chuyện, gần đây cũng thế, cháu luôn luôn và hầu như cháu luôn sống trong suy nghĩ tiêu cực quá lâu và cũng quen với suy nghĩ như  thế nhưng giờ cháu mệt. Cháu muốn ngủ thật nhiều và thật nhiều.

    X

    Cảm ơn bạn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất.

    Bạn vui lòng kiểm tra hòm thư để nhận câu trả lời