Trầm cảm

    Cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng, bức rức, dễ nổi nóng, tự nhiên khóc, cảm giác sắp điên , suy nghĩ làm hại tới con ,bản thân có phải dấu hiệu của trầm cảm không

    X

    Cảm ơn bạn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất.

    Bạn vui lòng kiểm tra hòm thư để nhận câu trả lời